Ga naar de inhoud

Consultant / Coach

Consultant / coach

Soms is het prettig om vraagstellingen en potentiële oplossingen met iemand van buiten de eigen organisatie te kunnen bespreken. Twee weten immers meer dan een. Ook hier kan ik een rol vervullen en de spiegel vasthouden.

Als consultant kan ik meehelpen om uw vraagstelling helder te krijgen en een Plan van Aanpak samen te stellen. Natuurlijk is het ook bespreekbaar om mee te draaien in de uitvoering. Basis hierbij is eerlijkheid en openminded zijn. Verbeteren vraagt om zelfkritiek, maar ook om openstaan voor opmerkingen van anderen. En om te zeggen wat je doet, maar dan ook te doen wat je zegt. Elk veranderingsproces kent keuzemomenten. En elke keuze moet worden afgezet tegen de visie op lange termijn en niet tegen een ad-hoc oplossing op dat moment. Soms lijken de dalen daardoor dieper, of de top verder weg, maar door beleid te conformeren aan de lange termijn visie wordt wel snel duidelijk wat de weg is en wie daar in mee kan / wil.

Als coach ben ik iemand die op een opbouwend kritische manier probeert het beste uit iemand te halen. De basis hierbij is vertrouwen. Mijn ervaring is dat zonder vertrouwen coachen duwen en trekken wordt. En iemand komt alleen in beweging als hij of zij dat zélf wil. Niemand heeft op langere termijn iets aan sociaal wenselijk gedrag. Coaching moet energie losmaken en focus geven.