Ga naar de inhoud

Disclaimer

NoReSt streeft er naar correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de via de links aangeboden informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Daarom aanvaardt NoReSt  geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van het raadplegen van deze links.

De inhoud van de artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van NoReSt. Zeker is dat het nooit de bedoeling is om te kwetsen. Discussie oproepen daarentegen is wel een optie.