Skip to content

Ondernemerschap?

  • by
ondernemerschap

Ondernemerschap staat weer wat meer in de belangstelling. Voor een deel van de beroepsbevolking noodgedwongen, ze kunnen nergens een vaste baan bemachtigen en zien dit als een stap om aan die vervelende uitkeringssituatie te ontsnappen. Soms veroorzaakt omdat de werkgever liever kiest voor flexibiliteit en dat op deze manier creëert.
Een deel kiest er ook weloverwogen voor. Met soms naïeve wensen omtrent meer vrijheid of meer geld. Wat bepaald niet vanzelfsprekend is. Of omdat men zo verwacht meer (en sneller) te leren. Wat het onderdeel maakt van de Maslow piramide. Wat ook niet vanzelfsprekend is. Immers, vaak word je om specifieke kennis ingehuurd. Tijd is geld, externen lijken duur, dus er moet snel resultaat geboekt worden…

In diverse ondernemingen zie je de wens naar meer ondernemerschap onder de medewerkers ook toenemen. Men is op zoek naar zelfstandigheid, durf en initiatief. Dit zou je kunnen koppelen aan creativiteit, en die is vaak nodig om bestaande patronen te doorbreken. Want dat er links en rechts druk op de resultaten, en dus de toekomst staat, is een eufemisme.

Wat daarbij soms onvoldoende word onderkend is dat er een verschil is tussen ondernemend zijn en ondernemerschap. En ik zie dat waar gepraat word over ondernemerschap, vaak ondernemend gedrag gezocht word. Het is veel directies een gruwel als men de controle uit handen moet geven. Want dat maakt verantwoording naar de toezichthouder afleggen een stuk ingewikkelder. En met het fenomeen dat links en rechts meer aandacht lijkt te bestaan voor het succes van vandaag in plaats van het succes op lange termijn, is dat in sterke contradictie.

Dus we zijn wel op zoek naar ondernemende mensen, maar wel graag binnen de kaders blijven kleuren. Lef en authenticiteit is prima, maar het moet wel passen binnen de heersende cultuur van regeltjes en controles. Echte vrije denkers worden daar niet gelukkig van denk ik, dus je kunt je afvragen hoeveel succes in het verschiet ligt.

Toch een paar tips:

  • Als je om inbreng vraagt, doe er dan ook iets mee. Als je er voor kiest om er niets mee te doen, leg dan op zijn minst uit waarom
  • Zorg voor een veilige werk omgeving. Fouten maken moet mogen, maar er van leren moet
  • Organiseer en accepteer tegenspraak. Ja-knikkers helpen niet om te verbeteren
  • Ben duidelijk over ieders rol in het geheel en over wat je verwacht van de ander
  • En als je ontevreden bent, leg dan uit waarom en help de ander
  • Beloon succes, op zijn minst met aandacht

En in dit kader is het altijd handig om het verschil tussen leiden en managen ook scherp te hebben…