– managen, coachen en verbeteren –
Spreuk van het moment
Follow me on Twitter
Blog Archief

De uitgebreide management cyclus

NoReSt - INK PDCA uitgebreidInmiddels zullen veel mensen al eens gehoord hebben van de management cyclus. Ook wel bekend als de Deming cirkel of PDCA cyclus. Waarbij de afkorting staat voor Plan – Do – Check – Act.
In een eerdere blog heb ik al eens aangegeven dat ik persoonlijk dit een van de weinige modellen vind die vrijwel altijd toepasbaar zijn. Geniaal in zijn eenvoud zeg maar.

Het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft een extra dimensie aan de PDCA toegevoegd die ik ook de moeite waard vind. Dit behalve hun sturingsmodel, wat sowieso de aandacht verdiend  (voor een organisatie die wil leren ;-o )

De 4 aspecten hiervan zijn:

Inspireren
Inspireren is elkaar enthousiast maken om bij te dragen aan de bestaansreden, de unieke kracht en positie van de organisatie.

Mobiliseren
Mobiliseren is het in beweging zetten om de doelstellingen en de plannen van de organisatie te realiseren.  Het accent ligt op samenwerking tussen medewerkers, partners en andere belanghebbenden en het aanboren en ontsluiten van benodigde kennis, inzichten, geld en middelen.

Waarderen
Waarderen is het met elkaar bepalen wat er echt toe doet om de toegevoegde waarde van de organisatie voor belanghebbenden invulling te geven. Om te zorgen dat de organisatie haar resultaten daadwerkelijk behaalt. Meetbare en niet-meetbare aspecten. Harde en zachte elementen, gedrag. Het vatten van de organisatie in een beperkte set indicatoren. Het gaat hierbij om oog en respect te hebben voor de verschillende rollen en bijdragen die eenieder heeft en ook om het belonen van baanbrekende bijdragen.

Reflecteren
Stilstaan bij hetgeen is bereikt en leren van de manier waarop we dat hebben aangepakt. Met een open blik nagaan of er andere aanpakken mogelijk waren geweest. Open de dialoog aangaan met de leden van de organisatie en belanghebbenden om resultaten te kunnen verbeteren.

Elke fase kent specifieke vragen die linken naar de PDCA cyclus. Boeiende materie, stoei er eens mee!

4 Responses to De uitgebreide management cyclus